Fundació Jaume Bofill Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Pensant els reptes del futur
de l'educació a Catalunya

Crear entorns innovadors per millorar l'aprenentatge


Sobre el ponent

David Istance

20/06/12 - 19.30 h

Membre del Centre per la Recerca i la Innovació Educativa de l'OCDE i director dels projectes de recerca Schooling for Tomorrow i Innovative Learning Environments.

David Istance
Membre del Centre per la Recerca i la Innovació Educativa de l'OCDE i director dels projectes de recerca Schooling for Tomorrow i Innovative Learning Environments
 

Síntesi d'idees

Hi ha una certa tendència a pensar que l'OCDE només es preocupa per l'educació des del punt de vista dels resultats de les enquestes (són els autors de l'informe PISA). Però no és així. El 1968 van crear el CERI. Calia analitzar l'educació en profunditat i pensar en el seu futur a llarg termini. Comença una línea de recerca basada en l'anàlisi de casos internacionals per encoratjar a anar envers la innovació.

Per què cal innovar? Els resultats de PISA ens diuen que hi ha un alt volum de joves que no assoleixen les competències bàsiques. Per exemple, el 20% no assoleix el nivell mínim de comprensió lectora. Cal un canvi. L'aprenentatge s'ha de basar en la innovació. Però hem d'estar disposats a innovar.

Ens trobem en un moment en què l'aprenentatge té un lloc central. Vivim a la societat del coneixement. La societat del segle XXI és complexa i l'educació ha de ser més exigent per a adaptar-se a les necessitats socials. L'educació ha d'anar més enllà de l'aprenentatge de continguts. Cal formar en competències com la resolució de problemes, la creativitat, la capacitat de treballar en equip, la curiositat, la innovació o la formació contínua.

Per què cal apostar pels entorns d'aprenentatge?

• L'aprenentatge és un fenomen de contextualització. Ens hem d'allunyar de la fragmentació de l'educació i apostar per l'educació des d'un punt de vista holístic.

• Cal aprofitar les potencialitats de l'entorn tecnològic.

• Quan parlem d'entorns d'aprenentatge no parlem només d'institucions escolars. Parlem també d'entorns no formals, informals o híbrids.

• Hem d'anar més enllà del marc de referència vertical basat en sistema-escola-classe-professor-aprenent perquè és molt rígid, no afavoreix les alternatives innovadores. Hem d'apostar per la visió holística de l'aprenentatge.

El projecte internacional Innovation learning enviroment

Ha analitzat 125 casos innovadors de 25 països. Ja se n'han publicat els primers resultats: The nature of learning. Using research to inspire practice. Les conclusions principals sobre com cal que sigui l'educació són:

• L'educació ha de ser central. Cal fomentar el compromís amb l'aprenentatge.

• L'aprenent ha de ser conscient que està aprenent.

• La majoria de vegades, l'aprenentatge social i col·laboratiu és el més eficaç.

• Les emocions tenen un paper fonamental en l'educació: gaudi, motivació, ansietat, angoixa, sentir-se perdut. Per a un aprenentatge eficaç cal que la gent se senti motivada.

• Normalment es treballa més el desenvolupament cognitiu que l'emocional.

• Cal ser sensible a les diferències entre els aprenents. És necessari tenir en compte el rerefons personal de cada aprenent.

Hem d'exigir esforços als aprenents però sense una pressió excessiva que podria fer-los sentir perduts.

• L'avaluació és necessària però ha de ser coherent amb els nostres objectius (en relació amb els anteriors punts). A més l'avaluació ha d'incidir en el retorn d'informació formatiu (avaluació crítica).

• Són necessàries les connexions horitzontals dins i fora de l'entorn educatiu formal (connexions amb altres entorns formatius fora de l'escola).

Com s'han d'aconseguir aquestes fites?

• Ens hem de centrar en l'aprenent.

• Requereix un alt nivell de professionalitat i lideratge. Els ambients d'aprenentatge han d'estar ben estructurats i dissenyats.

• Els entorns han de ser inclusius.

• L'aprenentatge ha de ser social.

Cal apostar per la innovació i per la recerca. I és al meso level o nivell intermedi (entre entorns) on es poden produir els canvis més importants. Per aquest motiu hem de treballar per crear connexions entre entorns educatius, treballar en xarxa. A més s'ha de treballar perquè l'entorn institucional no es contraposi als entorns d'aprenentatge.

 


Com pots seguir els
Debats d’Educació

Subscriu-te al butlletí
Tota la informació dels propers debats
En quina llengua vol rebre el butlletí?

Alguns drets reservatsEls textos publicats en aquest web estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria i institució que els publica). No poder ús comercial ni obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca