Fundació Jaume Bofill Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Pensant els reptes del futur
de l'educació a Catalunya

Esteu aquí

Jean-Ives Rochex

Psicòleg de la Universitat de París VIII Saint-Denis i membre fundador del grup de recerca ESCOL (Educació Escolarització)


Jean-Ives Rochex és professor de la Universitat de París VIII. Els seus treballs de recerca se centren en les desigualtats socials d'accés al coneixement i a la formació; en polítiques d'educació prioritàries a França i Europa; pràctiques d'ensenyament i aprenentatge en ambients populars; intercanvis entre els aspectes cognitius i subjectius de l'experiència escolar; gènesi social del psiquisme, i sociologia de l'educació.

Algunes obres bibliogràfiques

Bernard Charlot, Élisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex (1992), École et savoir dans les banlieues… et ailleurs, París: Armand Colin.

Jean-Yves Rochex (2000), Expérience scolaire et procès de subjectivation. L'élève et ses milieux, nota de síntesi per a l'habilitació, Université de Paris VIII.

Élisabeth Bautier, Jean-Yves Rochex, Henri Wallon (1999), L'enfant et ses milieux, París: Hachette-Éducation («Portraits d'éducateurs»).

Jean-Yves Rochex, «Pratiques de savoir et culture scolaire: un impensé de la démocratisation? Pour une conception forte de la question culturelle et de la question sociale à l'École», comunicació presentada al col·loqui «La crise de la culture scolaire», Universitat de París I - INRP, setembre de 2003, a: François Jacquet-Francillon, Denis Kambouchner (2005), La crise de la culture scolaire, París: PUF, pàg. 331-348.

Jean-Yves Rochex (2006), «Le lycée de masse : entre démocratisation et ségrégation», a: Jacky Beillerot, Nicole Mosconi (ed.), Traité des sciences et des pratiques de l'éducation, París: Dunod, pàg. 229-241.

Ha participat al debat...

Evolució de les polítiques d'educació prioritària davant del repte de la igualtat

Alguns drets reservatsEls textos publicats en aquest web estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria i institució que els publica). No poder ús comercial ni obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca