Fundació Jaume Bofill Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Pensant els reptes del futur
de l'educació a Catalunya

El lideratge en les organitzacions educatives innovadores


Sobre el ponent

David Hopkins

12/05/09 - 19.30 h

Professor emèrit de l'Institut d'Educació de Londres

Àudio (en anglès). Part 1
Àudio (en anglès). Part 2
Àudio (en anglès). Part 3

Quins són els reptes dels directors de les escoles?

Pel que fa a la figura del director

• La funció del director ha canviat molt: cada vegada té més tasques per fer i més autonomia a les escoles, però també més responsabilitat sobre els resultats dels alumnes.

• La formació dels directors no sempre és la necessària. Ser un bon professor no significa ser un bon director.

• No hi ha prou persones que puguin assumir tasques de lideratge. S'està produint un relleu generacional i les noves generacions no sempre estan disposades a assumir aquesta feina (consideren que no està ben pagada, que requereix massa dedicació i que fa difícil conciliar vida familiar i laboral).

Pel que fa al tipus d'educació

• Cada cop es necessita un aprenentatge més personalitzat. La responsabilitat de l?escola és saber cobrir les necessitats de cada estudiant perquè doni el màxim de si mateix. Els directors s'enfronten amb la necessitat de trobar l'equilibri entre el currículum comú que imposa el sistema educatiu i les aplicacions particulars en cada centre.

• Cal trobar un equilibri entre bons resultats i entorn saludable.

• S'ha de gestionar la diversitat a l'escola.

• S'ha d'aconseguir el progrés dels estudiants pel que fa a coneixements i també en valors socials.

Algunes línies que cal seguir per a aconseguir l'èxit

• L'escola hauria de formar líders entre el seu personal.

• Les polítiques de lideratge s'haurien de distribuir entre diferents membres de l'escola. El director hauria de compartir la responsabilitat delegant algunes qüestions en altres membres de l'escola.

• S'haurien de desenvolupar al màxim les possibilitats de les persones amb esperit de lideratge. Aquesta qüestió passa per la formació dels directors i per fer les tasques de lideratge més atractives, a més de donar eines millors per a la gestió.

• S'hauria de tendir cap a la professionalització dels directors.

Com ha de ser el director per a assumir el lideratge

• És l'únic responsable d'establir directrius. Ha de tenir una visió estratègica i saber com s'ha d'aplicar el programa en el funcionament diari de l'escola.

• Ha d'entendre l'equip de l'escola i ajudar-lo a desenvolupar-se.

• Ha de crear un clima de confiança dins l'escola.

• Tot l'equip ha d'estar compromès amb el programa.

• Cal redissenyar l'organització escolar. S'ha d'acompanyar els estudiants en el procés d'aprenentatge i donar-los més autonomia i, al mateix temps, més responsabilitat.

• Els directors han de transmetre als seus alumnes les dades d'avaluació del nivell escolar de què disposen.

Algunes conclusions

• El lideratge del director a l'escola és bàsic perquè aquesta assoleixi un bon nivell. Després de les hores de classe, el lideratge és el que determina més l'aprenentatge. Hi pot haver bons professors; però, sense un lideratge clar, no s'aconsegueixen bons resultats. El director crea les condicions dins de l'escola perquè la feina dels professors tingui l'impacte desitjat.

• En els sistemes reeixits, els directors han sabut connectar l'escola amb l?entorn local i nacional. Els directors s'han d'implicar en l'escola i en la seva àrea geogràfica. L'escola ha de ser més oberta i ha de col·laborar amb altres escoles (treball en xarxa per a aconseguir una millora global).

• Tots els directors fan servir les mateixes pràctiques de lideratge, però per a tenir èxit s'han d'aplicar segons les particularitats de l'escola i el seu tipus d'estudiants.

• Hi ha un conjunt de trets personals que expliquen l'efectivitat del lideratge. Els bons directors no segueixen el patró de líder carismàtic masculí. Per contra, són gent de mentalitat oberta, optimistes, conscients del que fan.

• Quan l'escola avança o supera un problema, els líders han de saber canviar les estratègies per a adaptar-se al nou moment.


Com pots seguir els
Debats d’Educació

Subscriu-te al butlletí
Tota la informació dels propers debats
En quina llengua vol rebre el butlletí?

Alguns drets reservatsEls textos publicats en aquest web estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria i institució que els publica). No poder ús comercial ni obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca