Fundació Jaume Bofill Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Pensant els reptes del futur
de l'educació a Catalunya

La competència lectora, una clau per a l'aprenentatge


Sobre el ponent

Isabel Solé

14/12/11 - 19.30 h

Catedràtica del Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona

«La lectura no és mera reproducció. És comprensió per a aprendre»

La lectura en la història

• Els primers textos són de fa 5.000 anys. Llegir servia per a interpretar uns codis que aportaven informació útil. Només uns quants sabien llegir.

• La Bíblia, primera gran lectura col·lectiva. De caràcter oral. Només uns quants saben llegir-la i interpretar-la, segons un dogma establert. Els qui no saben llegir es creuen el significat que els donen.

• La Reforma i la Contrareforma religiosa. Es posen en dubte el dogma i les interpretacions de la Bíblia oficials.

• La impremta. Amplia el nombre de lectors i obre la porta al fet que cada lector interpreti d'una manera personal el que llegeix.

• Actualment, les noves tecnologies fomenten una nova forma de lectura en què el lector es construeix el seu propi text i no sempre segueix la ruta marcada pels autors. El lector és actiu: a partir d'una informació múltiple i desordenada, tria, analitza i construeix.

Com s'adquireix la competència lectora

• Cal ensenyar a aprendre a estimar la lectura.

• Cal ensenyar a llegir (interpretar el codi).

• Cal ensenyar a utilitzar la lectura per a aprendre.

Es pot parlar de diversos nivells d'alfabetització

• Nivell executiu: descodificació.

• Nivell funcional: ús per a la vida quotidiana.

• Nivell instrumental: per a accedir a la informació i el coneixement.

• Nivell epistèmic: per a tenir una visió crítica; llegir és avaluar, qüestionar o reforçar idees.

La lectura ha de ser present en totes les etapes educatives per a formar ciutadans lectors. No s'aprèn a llegir de cop. Cal aprendre a interpretar textos diversos, de temàtiques i complexitats diferents. La lectura no és mera reproducció, sinó comprensió per a aprendre.

Cal llegir per a aprendre, i aprendre com es llegeix per a aprendre. Cal aprendre estratègies per a arribar a la comprensió lectora.

El nivell de comprensió lectora segons diversos estudis d'avaluació (Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, 2011; informe sobre alumnes de 4t espanyols; informe PISA a Catalunya):

• El 22% dels alumnes d'ensenyament primari acaben aquesta etapa sense les competències lectores per a superar l'ESO.

• El 20% dels alumnes de 4t. són al llindar baix de comprensió lectora.

• Només el 4% dels alumnes de quinze anys són al llindar superior de comprensió lectora i saben integrar fonts diverses no coherents. El 14% són al llindar baix.

Conclusió: aquest sistema educatiu aporta una formació lectora de nivell mitjà, amb un percentatge gens negligible de nivell baix.

Anàlisi del nostre sistema

• No hi ha tradició d'ensenyar a llegir textos expositius i ensenyar a saber com s'interpreten.

• La lectura s'orienta a saber què diu el text i no a la reflexió lliure.

• Hi ha una tendència a treballar d'una manera aïllada les diverses competències lingüístiques (llegir, escriure, escoltar, parlar).

• A l'ESO, al batxillerat i a la universitat hi falta un control sobre el que s'ha llegit i sobre els errors de comprensió que hi ha hagut.

Conclusió: aquest sistema fa que els alumnes aprenguin millor el que se'ls ensenya; el que no se'ls ensenya, que passa per la interpretació pròpia mitjançant la lectura, ho aprenen pitjor.

Com es pot millorar la comprensió lectora?

• Aprendre a llegir no ha de ser un objectiu només de dos o tres cursos. Aquest aprenentatge no s'ha de circumscriure a les classes de llengua i al cicle inicial, perquè d'aquesta manera no es motiva que s'aprengui d'una manera autònoma al llarg de tota la vida.

• S'ha de formar el professorat i això no s'ha de fer d'esquena al cos de coneixement que existeix. S'hi han de posar recursos materials i humans.

• Cal proposar objectius realistes per a progressar, i polítiques educatives amb ressò social que tinguin en compte la realitat del centre i del seu entorn.

• Cal fugir de la idea que la dificultat de la lectura és culpa de l'individu. No hi ha cap raó perquè cap infant no aprengui a llegir amb els recursos necessaris (materials i emocionals).


Com pots seguir els
Debats d’Educació

Subscriu-te al butlletí
Tota la informació dels propers debats
En quina llengua vol rebre el butlletí?

Alguns drets reservatsEls textos publicats en aquest web estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria i institució que els publica). No poder ús comercial ni obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca